+30 211 4093230 info@worldcapital.gr

Η αναθεώρηση των κανόνων βιολογικής παραγωγής στο Συμβούλιο Γεωργίας

Η αναθεώρηση των κανόνων βιολογικής παραγωγής στο Συμβούλιο Γεωργίας
14
Ιούλ

Ο νέος κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 25 Μαρτίου 2014, θα συζητηθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. που συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

97593D9DACD2BFCF1B4BB9E97971588A

Όπως τονίζεται σε σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ανησυχίες των καταναλωτών και των παραγωγών αποτελούν τον πυρήνα της νέας πρότασης που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αδυναμιών του ισχύοντος συστήματος.

Την τελευταία 10ετία, το μέγεθος της αγοράς βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ έχει τετραπλασιαστεί και, ως εκ τούτου, οι σχετικοί κανόνες πρέπει να αναθεωρηθούν, ώστε ο κλάδος να μπορέσει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις.

Η πρόταση εστιάζει σε 3 κύριους στόχους:

  1. διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών,
  2. διατήρηση της εμπιστοσύνης των παραγωγών και
  3. διευκόλυνση των αγροτών να στραφούν στη βιολογική παραγωγή.

Σκοπός είναι να παραμείνει η βιολογική παραγωγή πιστή στις αρχές και στους στόχους της, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και την ποιότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν:

  • θα ενισχυθούν και θα εναρμονιστούν οι κανόνες, τόσο για τα ευρωπαϊκά όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα, με την κατάργηση ορισμένων εξαιρέσεων που ισχύουν σήμερα όσον αφορά την παραγωγή και τους ελέγχους
  • θα ενισχυθούν οι έλεγχοι, καθώς θα πραγματοποιούνται βάσει ανάλυσης των κινδύνων
  • θα διευκολυνθούν οι μικροκαλλιεργητές στη μετάβασή τους προς τη βιολογική γεωργία, καθώς θα τους προσφέρεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε σύστημα ομαδικής πιστοποίησης
  • θα ληφθεί περισσότερο υπόψη η διεθνής διάσταση του εμπορίου βιολογικών προϊόντων, με την προσθήκη νέων διατάξεων για τις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων και, τέλος,
  • θα απλουστευτεί η νομοθεσία ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος και να βελτιωθεί η διαφάνεια.

Για να βοηθηθούν οι γεωργοί, οι παραγωγοί και οι έμποροι λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων να προσαρμοστούν στις προτεινόμενες αλλαγές και να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης ένα σχέδιο δράσης (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/european-action-plan/index_en.htm ) για το μέλλον της παραγωγής βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το σχέδιο, παρέχεται στους αγρότες καλύτερη ενημέρωση για την αγροτική ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ για τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής, ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, αφενός, και βιολογικής παραγωγής, αφετέρου, και προωθείται η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, π.χ. στα σχολεία ή στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων.

Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με βάση τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση στο νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας, το οποίο θα ισχύσει από το 2015 έως το 2020.

Ήδη από την Παρασκευή 11 Ιουλίου το σχετικό μέτρο έχει τεθεί, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013
Δείτε σχετικά στον σύνδεσμο: ΜΕΤΡΟ 11 Βιολογική γεωργία

Το ιστορικό της αναθεώρησης

Η πρόταση, η οποία πρόκειται να υποβληθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βασίζεται στα συμπεράσματα μιας εκτεταμένης διαβούλευσης που ξεκίνησε το 2012 και περιελάμβανε μία σειρά επαφών με Ευρωπαίους και διεθνείς ειδικούς σε θέματα βιολογικής παραγωγής.

Μία δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε το 2013 είχε τεράστια απήχηση στο κοινό (λήφθηκαν 45.000 απαντήσεις, κυρίως από καταναλωτές παρά από παραγωγούς). Η δημόσια διαβούλευση έφερε στο φως τις ανησυχίες του κοινού σχετικά με το περιβάλλον και τα θέματα ποιότητας και κατέδειξε την ισχυρή επιθυμία των πολιτών για ενισχυμένους και πιο ομοιόμορφους κανόνες βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ.

Η βιολογική γεωργία συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, διατήρηση των φυσικών πόρων, και υψηλά πρότυπα παραγωγής που βασίζονται σε φυσικές ουσίες και διεργασίες. Προμηθεύει μια ιδιαίτερη αγορά η οποία καλύπτει τη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων από τους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στο δημόσιο καλό, μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, της καλής διαβίωσης των ζώων και της αγροτικής ανάπτυξης.

Πηγή: http://www.agronews.gr/