Έδαφος – Οργανικά πρόσθετα

Το έδαφος αποτελεί το μέσο στήριξης, θρέψης και ανάπτυξης της ζωής στην ξηρά και είναι προϊόν δύο διαδικασιών που εξελίσσονται παράλληλα επί της επιφάνειας της γης: α) της φυσικής και χημικής αποσάθρωσης ανόργανων υλικών και β) της αποσύνθεσης οργανικών συστατικών. Η δομή του εξελίσσεται με το πέρασμα του χρόνου και η μορφολογία του είναι διακριτή σε κάθε χρονική στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτή η υποβάθμισή του, η οποία οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη παρέμβαση. Επειδή λοιπόν το έδαφος είναι μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας του κυρίως κατά τη διαδικασία καλλιέργειας των φυτών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν πρόληψη με βιολογικές μεθόδους παραγωγής και χρήσης φυσικών υλικών όπως είναι ο ζεόλιθος, οι μικροοργανισμοί, οι μυκόρριζες κλπ.