Μυκόρριζες

mikorizes

Η μυκόρριζα είναι η αμοιβαία επωφελής σχέση και συνένωση των ριζών ενός φυτού με διάφορους μύκητες. Ο μύκητας προμηθεύει το φυτό με ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και το φυτό προμηθεύει το μύκητα με διάφορες οργανικές ενώσεις (προϊόντα φωτοσύνθεσης).
Τα είδη της μυκόρριζας είναι: οι εκτομυκόρριζες (ο μύκητας σχηματίζει έναν συμπαγή χιτώνα γύρω από τη ρίζα), οι ενδομυκόρριζες (ανάπτυξη υφών στα παρεγχυματικά κύτταρα της ρίζας), οι εκτενδομυκόρριζες (όμοια με εκτομυκόρριζα, αλλά και ανάπτυξη μυκηλιακών υφών, εντός των κυττάρων).
Οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της μυκόρριζας είναι η αλατότητα των εδαφών, η υδατική καταπόνηση, η χαμηλή διαθεσιμότητα σε θρεπτικά συστατικά, η υψηλή συγκέντρωση σε CaCO3. Η ιδανική θερμοκρασία εδάφους για την ανάπτυξη της μυκόρριζας είναι 25 ºC. Δεν σχηματίζεται σε όλες τις περιπτώσεις μυκόρριζα, παρά μόνο όταν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες.
Οι μυκόρριζες επηρεάζουν τη μορφολογία του ριζικού συστήματος, την κατανομή του Άζωτου (Ν), τη βιοσύνθεση της προλίνης και των διαλυτών σακχάρων, διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες του φυτού (φωτοσύνθεση), την αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού.

Πλεονεκτήματα μυκόρριζων:

• Οι ρίζες που φέρουν μυκηλιακές υφές είναι ανθεκτικές στην ξηρασία, σε σχέση με φυτά που δεν έχουν αυτή τη συμβιωτική σχέση.

• Η υγεία και η ευρωστία των φυτών με συμβίωση μυκορριζών είναι ανώτερη από τα άλλα φυτά γιατί ακόμη και να χάσουν ριζικό σύστημα από ασθένειες ή έντομα εδάφους ανταπεξέρχονται καλύτερα στη θρέψη.

• Οι μυκόρριζες παράγουν αντιβιοτικές ουσίες που εμποδίζουν φυτοπαθογόνους μύκητες που υπάρχουν στο έδαφος να εγκατασταθούν στην περιοχή του ριζοστρώματος.

• Κατά την εγκατάστασή τους οι μυκόρριζες ενεργοποιούν τη ρίζα ώστε να παράγει ουσίες ενίσχυσης των ριζικών τοιχωμάτων με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αντοχή του φυτού στα παθογόνα.

• Η μυκορριζόσφαιρα περιέχει ολόκληρες κοινωνίες από ωφέλιμους μικροοργανισμούς, από βακτήρια και μύκητες που αμύνονται έναντι φυτοπαθογόνων μυκήτων/βακτηρίων αλλά και τροποποιούν το έδαφος ενισχύοντας τη θρέψη της ρίζας. Οι μικροοργανισμοί αυτοί κινούν τους θρεπτικούς κύκλους στο χώμα, διευκολύνοντας τόσο τις μυκόρριζες όσο και τη ρίζα.

Αποτελέσματα ανάπτυξης μυκόρριζων:

• Αύξηση της απορροφητικότητας της ρίζας λόγω μορφολογικών και φυσιολογικών αλλαγών στο φυτό.

• Αύξηση της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας των στοιχείων (Ρ, Ν, S, μικροστοιχείων Cu, Zn).

• Καλύτερη ανάπτυξη των βακτηρίων που διαλυτοποιούν τον φώσφορο. Καλύτερη ανάπτυξη των αζωτοβακτηρίων και ενίσχυση της αζωτοδέσμευσης στα ψυχανθή.

• Μετατροπή της σχέσης φυτού-παθογόνων. Οι μυκόρριζες ευνοούν την εγκατάσταση πολλών ωφέλιμων μικροοργανισμών στη ρίζα και περιορίζουν την ευαισθησία του φυτού στα παθογόνα και στους νηματώδεις.

• Προσδίδουν αντοχή στο φουζάριο (Fusarium oxysporum, Fusarium solani), στο βερτισίλλιο (Verticillium sp.), στην ριζοκτόνια (Rhizoctonia solani) και στην Macrophomina phaseolina. Αντοχή στο πύθιο (Pythium sp.), στη φυτόφθορα (Phytophthora sp.) και στο αγροβακτήριο που προκαλεί τον καρκίνο των ριζών.

• Καλύτερη προσαρμογή στις περιβαλλοντικές αντιξοότητες.

• Σε περιπτώσεις ύπαρξης βαρέων μετάλλων οι μυκόρριζες αποτοξικοποιούν τη ριζόσφαιρα.

Οι εφαρμογές των μυκόρριζων στο έδαφος και τα αποτελέσματα στην παραγωγή:

• Αύξηση της παραγωγικότητας

• Αύξηση της ομοιομορφίας της παραγωγής

• Συντόμευση του χρόνου ωρίμανσης

• Μείωση των απωλειών κατά τη μεταφύτευση

• Περιορισμό των εφαρμογών λίπανσης και φυτοπροστασίας

• Αύξηση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες

• Βελτίωση της εμπορικότητας των παραγόμενων προϊόντων

• Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης

• Επίσπευση της έκπτυξης των οφθαλμών και της άνθισης