Καρπούζι

karpouzi

Επιστημονικό όνομα: Citrullus lanatus L.

Οικογένεια: Curcubitaceae

Κοινό όνομα: Καρπούζι

Γενική Περιγραφή

Το καρπούζι εμφανίζεται σε ιερογλυφικά της Αρχαίας Αιγύπτου. Τον 10ο αιώνα μ.Χ. καλλιεργείται στην Κίνα και τον 13ο αιώνα εμφανίζεται στην Ευρώπη. Η ελληνική λέξη για τον καρπό είναι «υδροπέπων».

karpouzi

Ευεργετικές Ιδιότητες

Το λυκοπένιο έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση με ευεργετικές ιδιότητες για το καρδιακό και αγγειακό σύστημα

Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

Πλούσια πηγή citrolline, ένα βασικό αμινοξύ για τον οργανισμό

Ενισχύει την υγεία των ματιών

Χαρακτηριστικά

Ετήσιο φυτό
Βλαστοί: ένας κεντρικός και βλαστοί 2ης τάξης
Φύλλα: μεγάλα φύλλα με βαθιές και έντονες κολπώσεις
Άνθη: βρίσκονται στις μασχάλες των φύλλων
Καρπός: σφαιρικό σχήμα ή επίμηκες κυλινδρικό
Σάρκα: χυμώδης με κόκκινο χρώμα συνήθως και σπανιότερα κίτρινο ή άλλων αποχρώσεων
Ποικιλίες: Bobbie, Extazy, Gypsy, Fenway,Yellow Doll, Orchid sweet, New Queen, Melitopolski, Japanese Cream Fleshed Saika, Gold Baby, Desert King, Cream of Saskatchwan.

Καλλιεργητικές Φροντίδες

Κλιματικές απαιτήσεις:
Υψηλές θερμοκρασίες (18-32 °C )
Ευπάθεια σε θερμοκρασίες ψύχους (0-12 °C )

Εδαφικές απαιτήσεις:
Γόνιμα, βαθιά κατεργασμένα, ελαφρά εδάφη
Καλή αποστράγγιση
pH=5,5-6,8

Άρδευση:

Αντέχει στην ξηρασία
Η υπερβολική υγρασία υποβαθμίζει την ποιότητα του καρπού

Φύτευση: Μη Γενετικά Τροποποιημένος Σπόρος

Εποχή Φύτευσης: Απρίλιος-Μάιος

Αποστάσεις φύτευσης υπαίθριας καλλιέργειας:

Πάνω στη γραμμή: 0,90-1,50 m
Μεταξύ γραμμών: 2-2,5 m

Λίπανση και Σκάλισμα:

Εμπλουτισμός του εδάφους με φυσικά υλικά κατά τη φύτευση
Προσθήκη φυσικών υλικών όποτε κριθεί αναγκαίο
Καταστροφή ζιζανίων και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος για βελτίωση αερισμού και υφής εδάφους
Απομάκρυνση παλιών φύλλων που ακουμπούν στο έδαφος γιατί προσβάλλονται και καταστρέφονται εύκολα

u89

Συγκομιδή

Εποχή συγκομιδής: 3-4 μήνες μετά τη φύτευση
Απόδοση: 3-10 τόνοι/στρέμμα
Η συγκομιδή του καρπουζιού γίνεται με βάση τα στερεά διαλυτά συστατικά στο μέσο της σάρκας τα οποία πρέπει να είναι πάνω από 8%, την ξήρανση του βράκτιου φύλλου που υπάρχει στο γόνατο που φέρει τον καρπό, την ξήρανση των τριχιδίων του ποδίσκου, την αλλαγή χρώματος του φλοιού στην περιοχή επαφής με το έδαφος και τον χαρακτηριστικό ήχο από το χτύπημα του καρπού
Ευπάθεια στο ψύχος

Εχθροί και ασθένειες

  • Αφίδες
  • Τετράνυχος
  • Μαύρη μελίγκρα
  • Περονόσπορος
  • Ωίδιο
  • Αλτερνάρια
  • Κλαδοσπορίωση
  • Ανδρομύκωση-Φουζάριο
  • Τεφρά σήψη-Βοτρύτης
  • Έλκος στελεχών