+30 211 4093230 info@worldcapital.gr

Μέσω ΗΠΑ φτάνει η καλύτερη τιμή στο ελληνικό αμύγδαλο

21
Ιάν

Οι εξαγωγές προς τη χώρα µας το ∆εκέµβριο του 2014 ήταν 438.000 λίµπρες, ενώ τον ίδιο µήνα πέρυσι ήταν στις 1.497.732 λίµπρες. Γενικότερα, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του Συµβουλίου Αµυγδάλου της Καλιφόρνια που δηµοσιεύτηκε την περασµένη βδοµάδα, οι ποσότητες αµερικάνικου αµύγδαλου που πουλήθηκαν στο εξωτερικό τον περασµένο ∆εκέµβριο ήταν 100 εκατ. λίµπρες σε σύγκριση µε τις 110,4 εκατ. λίµπρες που πουλήθηκαν τον ίδιο µήνα το 2013.

5CF391CD1D7C5957138A8F5CE820481EΗ μείωση των εξαγωγών αµερικανικού αµύγδαλου το ∆εκέµβριο ήταν της τάξεως του 9,5%, ενώ η αντίστοιχη µείωση για τις ποσότητες προς την Ελλάδα φτάνει το 71%. Στη µείωση αυτή οδήγησαν, σύµφωνα µε την έκθεση, η αδράνεια των συνδικάτων των Η.Π.Α., που καθυστερούσαν την αποστολή των φορτίων στη ∆. Ακτή, η χρόνια ξηρασία που πλήττει την Καλιφόρνια και η φετινή αµερικανική παραγωγή, που εκτιµάται ότι  δεν θα ξεπεράσει  τα 1,85 δις λίµπρες, λιγότερες από τα 2,1 δις των προβλέψεων του Ιουνίου.

Τα πιο πρόσφατα δεδοµένα παρουσιάζουν τη συγκοµιδή των Η.Π.Α. λίγο µεγαλύτερη από 1,7 δις λίµπρες. Μάλιστα, λόγω της πρωιµότητας της φετινής χρονιάς στην Αµερική, εκτιµάται ότι η παραγωγή τις επόµενες βδοµάδες δεν θα αποδώσει πολλούς καρπούς. Εκτός από την απουσία στην ελληνική αγορά αµερικάνικου αµύγδαλου, το ευνοϊκό κλίµα για το ελληνικό προϊόν ενισχύεται και από την ισοτιµία ευρώ/δολαρίου. Συγκεκριµένα, από 1,36 τον Ιανουάριο του 2014, η ισοτιµία υποχώρησε περίπου στο 1,25 τον ∆εκέµβριο του ‘14, καταγράφοντας µείωση 8%.

Συνολικά, το ευρωπαϊκό νόµισµα έχασε αξία ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάµηνο, από τον Ιούλιο, µε πτώση σχεδόν 10%, µε αποτέλεσµα να µην ευνοούνται οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Επισηµαίνεται ότι το ελληνικό αµύγδαλο αντιστοιχεί στο 60 – 70 % της εγχώριας αγοράς, η οποία καλύπτεται από το αµερικάνικο και το ισπανικό, που, όµως, υστερούν σε σχέση µε το ελληνικό προϊόν όσον αφορά τη γεύση. Φέτος η αγορά στην Αµερική παραµένει στάσιµη στα επίπεδα της προηγούµενης εβδοµάδας και ελάχιστες κινήσεις πραγµατοποιούνται.

Οι Αμερικανοί παραγωγοί, σε αντίθεση µε τις προβλέψεις των εµπόρων της αµερικανικής αγοράς, που έβλεπαν ότι µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης, θα ξεπουλάγανε το προϊόν τους, δεν πραγµατοποιούν πράξεις. Εµφανίζονται διατεθειµένοι να περιµένουν  µέχρι η ζήτηση να αυξηθεί σε επιθυµητά επίπεδα. Έτσι, µία βδοµάδα µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης, και οι  Αµερικανοί παραγωγοί δεν πραγµατοποιούν παρά ελάχιστες εµπορικές κινήσεις.

Βέβαια, η κατάρρευση της αµερικανικής αγοράς δεν αποτελεί πιθανότητα, καθώς οι αγορές θα ξεκινήσουν τις επόµενες ηµέρες για να καλυφθούν τα συµβόλαια, που έχουν ήδη κλείσει, πριν την άνοιξη. Προς το παρόν λόγω της µειωµένης ποσότητας αµερικάνικου αµύγδαλου στην ελληνική αγορά δηµιουργείται ευνοϊκό κλίµα για τους Έλληνες παραγωγούς. Μάλιστα, οι υψηλές τιµές την τελευταία διετία έχουν δηµιουργήσει ρεύµα ενασχόλησης µε την καλλιέργεια.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μπόνους η ποιότητα για Φυρανιά και Τέξας
Αυξηµένη είναι φέτος η τιµή παραγωγού στο ελληνικό αµύγδαλο εξαιτίας των βροχοπτώσεων που σηµειώθηκαν πέρυσι και είχαν σαν αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής σε πολλές περιοχές της χώρα, µε θετικό ωστόσο αντίκτυπο στην ποιότητα του φετινού καρπού.
Οι τιµές κυµαίνονται κατά µέσο όρο στα 2,50 µε 3 ευρώ το κιλό στον παραγωγό για το κόκκαλο και 8 µε 9 ευρώ για την αµυγδαλόψιχα στις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες Φυρανιά και Τέξας. Ειδικά, στην περιοχή της Λάρισας, οι τιµές για τις ποικιλίες αυτές διαπραγµατεύονται υψηλότερα από το µέσο όρο, στα 2,85-3,20 ευρώ το κιλό για το κόκκαλο, σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες περσινές που ήταν στα 2,60-2,90. Για την ψίχα, φέτος, οι τιµές αυξήθηκαν κατά 1 ευρώ σε σύγκριση µε πέρυσι, δηλαδή στα 7-9 ευρώ (7 για την Τέξας που είναι ποιοτικότερη και 8 για τη Φυρανιά). Ενδεικτικά, τα αντίστοιχα επίπεδα πέρυσι βρίσκονταν στα  6 µε 7 ευρώ το κιλό στις ίδιες ποικιλίες.
Οι βροχοπτώσεις της περιόδου Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014 είναι ο βασικός  λόγος  για τις υψηλές  φετινές τιµές στο αµυγδάλο, καθώς οδήγησαν αφενός στην αύξηση της τιµής, αφού δεν επέτρεψαν στις µέλισσες να γονιµοποιήσουν τα άνθη των αµυγδαλιών και αφετέρου προσέδωσαν στον καρπό εξαιρετική ποιότητα. Όµως, για τον ίδιο λόγο η παραγωγή είναι µειωµένη έως και 10-20% σε περιοχές, όπως η Β. Ελλάδα. Επιπλέον, η αύξηση των τιµών είχε ως συνέπεια τη µείωση της εγχώριας κατανάλωσης, όπως αναφέρουν στην Agrenda έµποροι από Σέρρες και Βόλο.

 

Πηγή: http://www.agronews.gr/